Dr n. med. Joanna Krukowska

Joanna Krukowska dr n. med. – ukończyła Śląską Akademię Medyczną. Od lat zgłębia tajniki stomatologii. W roku 1991 uruchomiła Centrum Stomatologiczne Jomadent, które w 2012 roku przekształcone zostało w Centrum Zdrowia Jomadent. Szeroka wiedza z zakresu stomatologii, wieloletnia własna praktyka, zdobycie wielu certyfikatów zarówno w kraju jak i za granicą w różnych dziedzinach stomatologii pozwala na leczenie Pacjentów w każdym zakresie. Współautorka wielu artykułów w czasopismach stomatologicznych oraz wystąpień na konferencjach i zjazdach stomatologicznych. Od 1999 roku samodzielnie wykonuje zabiegi wszczepiania implantów stomatologicznych. Na bazie własnych doświadczeń, w zakresie leczenia implantoprotetycznego, Joanna Krukowska uzyskała w roku 2004 tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracę pt. „Własne metody projektowania i wykonywania implantoprotez”. Współpraca z Katedrą Modelowania Procesów i Inżynierii Politechniki Śląskiej pozwoliła na zgłębienie tajników wiedzy z dziedziny biomechaniki i materiałoznawstwa stosowanego w implantoprotetyce. Szeroki zakres wiedzy stomatologicznej umożliwia dr. Joannie Krukowskiej prawidłowe zdiagnozowanie Pacjenta i kompleksowe leczenie łączące różne specjalizacje. (np. ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne). Prywatnie matka dwóch córek: Olgi - lekarza stomatologa i Basi – lekarza medycyny.