lek. stom. Bartosz Drozd

  • Uzyskał  tytuł Lekarza Stomatologa na Śląskiej  Akademii Medycznej w 2000 roku
  • Staż odbył w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
  • Od  14-stu lat pracuje w Centrum Zdrowia Jomadent
  • Po ukończeniu studiów kontynuował  zdobywanie wiedzy uczestnicząc w ponad siedemdziesięciu kursach i sympozjach w kraju i za granicą
  • Jest  autorem i współautorem kilku publikacji  z dziedziny protetyki  i implantoprotetyki
  • Prowadził  szkolenia dla lekarzy  z systemu CAD/CAM Procera Nobel Biocare oraz z wykorzystania tomografii stożkowej w codziennej pracy stomatologa
  • Swoje zainteresowania skupia na leczeniu  protetycznym , implantoprotetycznym  oraz  stomatologii estetycznej
  • Współpracując  z ortodontą i periodontologiem z powodzeniem planuje i prowadzi leczenie zespołowe trudnych przypadków