ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI NA USŁUGI STOMATOLOGICZNE
W CENTRUM ZDROWIA JOMADENT


(źródło: Karta Praw i Obowiązków Pacjenta Centrum Zdrowia Jomadent Joanna Krukowska sp. z o.o; pełna wersja dokumentu dostępna w Rejestracji)

Na świadczone w C.Z. JOMADENT usługi stomatologiczne może zostać udzielona gwarancja:

 • 24 miesięczna na wypełnienia (plomby),
 • 24 miesięczna na leczenie protetyczne i implantoprotetyczne,
 • 24 miesięczna na leczenie endodontyczne (kanałowe) – o udzieleniu gwarancji decyduje lekarz wykonujący zabieg,
 • 5 letnia na korony PROCERA,

DOŻYWOTNIA gwarancja na komponenty techniczne implantów Firmy Nobel Biocare.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest przyjęcie i wykonanie całego zaleconego, kompleksowego planu leczenia oraz wizyty kontrolne (płatne) co pół roku lub co kwartał w leczeniu protetycznym, podczas których wykonywane będą: skaling, piaskowanie, fluoryzacja oraz przegląd stomatologiczny.

Gwarancją nie są objęte:

 • prace protetyczne tymczasowe (założone czasowo do wykonania właściwej pracy protetycznej),
 • prace wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczeniu lub braku gwarancji,
 • powtórne leczenie endodontyczne (kanałowe) lub rozpoczęte wcześniej w innym gabinecie,
 • leczenie zębów mlecznych,
 • złamania koron zębów pomiędzy wizytami trwającego leczenia endodontycznego,
 • stany zapalne zębodołu po ekstrakcji zęba,
 • leczenie ortodontyczne,
 • leczenie chirurgiczne.

Gwarancja nie obejmuje przypadku, kiedy po wypełnieniu zęba, w okresie gwarancji wystąpi konieczność przeprowadzenia leczenia endodontycznego. W takim przypadku wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji pod warunkiem, że jego zakres nie zwiększył się znacząco. Pacjent ponosi pełny koszt leczenia endodontycznego.

Gwarancja przestaje obowiązywać w następujących przypadkach:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • niestosowania się do zaleceń lekarza, np. brak stosowania szyn relaksacyjnych przy bruksiźmie,
 • złamań koron zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,
 • stosowania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • ingerencji mechanicznej w pracę protetyczną przez innego lekarza, technika lub samego Pacjenta,
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,
 • nieszczęśliwych wypadków,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • współistniejących chorób ogólnych wpływających na stan narządu żucia (cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami),
 • niezgłoszenia się Pacjenta na odbiór pracy protetycznej do 2 tygodni od momentu ukończenia pracy przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów).

Szczegółowe informacje na temat gwarancji dodatkowo przedstawia lekarz podczas realizacji planu leczenia.